Frankrike i Norge Den franske ambassade i Oslo
fontsizeup fontsizedown

 français    norsk  
Accueil du site » Nyheter

Den internasjonale dagen for demokrati

Vi feirer i dag den internasjonale dagen for demokrati, instituert i november 2007 av de Forente Nasjoners Generalforsamling.


Frankrike uttrykker sin støtte til alle de over hele verden som gjør en innsats, ofte ved å risikere livet, for Menneskerettighetene og for de grunnleggende friheter, og i særdeleshet rettigheten som berøres av artikkel 21 i Menneskerettighetserklæringen. Denne essensielle artikkelen slår fast at enhver har rett til til å delta i forvaltningen av de offentlige sakene i landet sitt, enten direkte, eller via fritt valgte representanter, og få tilgang til, innen rammene for likhet, de offentlige funksjonene i landet.


Frankrike er, som sine europeiske samarbeidspartnere, opptatt av at folkets frie vilje kan komme til uttrykk gjennom ærlige, regelmessige og hemmelige valg med alminnelig stemmerett, eller ved å følge en tilsvarende prosedyre som sikrer et fritt valg.


Etableringen av godt fungerende demokratiske styresett er uløselig forbundet med respekten for Menneskerettighetene, og særlig rettighetene som berører menings-, organisasjons- og ytringsfriheten.


I løpet av de siste månedene har folk reist seg for å kreve disse rettighetene, særlig i nabostatene sør for Middelhavet. I anledning denne dagen bekrefter Frankrike sitt engasjement for å bistå den streben etter demokrati som har fått uttrykke seg i den arabiske våren, og vil stå til rådighet for å bistå de demokratiske overgangsfasene som er i gang. Frankrike gjentar sin faste fordømmelse av voldshandlingene og bruddene på Menneskerettighetene som begås av regimer som er døve for folks streben etter frihet og respekt for grunnleggende rettigheter.


På denne dag har Frankrike en spesiell tanke for det syriske folk som til tross for hardhjertet undertrykkelse har valgt å ikke gi slipp på sin rett til demokrati.


publisert den 20 septembre 2011

For mer informasjon

Facebook Twitter Google+ Storify Youtube Dailymotion Flickr RSS