Frankrike i Norge Den franske ambassade i Oslo
fontsizeup fontsizedown

 français    norsk  
Accueil du site » Nyheter

Hundreårsjubileum for bygningen som huser Frankrikes residens [ fr ]

Brigitte Collet, Frankrikes ambassadør til Norge, ledet 22. mai markeringen av hundreårsjubileet for bygningen som huser Frankrikes residens, i Kulturminister Anniken Huitfeldts nærvær. Arkitektur- og kulturpersonligheter samt representanter fra Direktoratet for kulturminneforvaltning og fra Utenriksdepartementets kulturavdeling var også til stede.


I sin tale understreket ambassadøren kvaliteten på de kulturelle båndene som går langt tilbake og som binder Frankrike og Norge sammen, noe som nylig ble illustrert på ny gjennom fellesprosjekter innledet i samarbeid med Institut français i Oslo og som har blitt gjenstand for stor oppslutning blant publikum, slik som Albert Kahn-utstillingen på Norsk Folkemuseum og Dubuffet som arkitekt-utstillingen på Henie Onstad Kunstsenter.


Kulturministeren fremsatte en sterk hyllest til Frankrikes inflytelse på arbeidene til noen av de største kultur- og kunstnernavnene i Norge, som malerne Edvard Munch og Frits Thaulow, og dramatikeren Bjørnstjerne Bjørnson. Huitfeldt gledet seg også over våre to lands engasjement for å fremme kulturfeltet.


I anledning denne feiringen, holdt Elisabeth Seip, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, et innlegg om arkitekten som har oppført bygningen, Hans Backer Fürst. En brosjyre om residensen utarbeidet av ambassaden ble også lagt frem.


Mme Huitfeldt, l’Ambassadrice et Mme Seip
Mme Huitfeldt, l'Ambassadrice et Mme Seip

Mme Huitfeldt, l’Ambassadrice et Mme Seip

Mme Huitfeldt, ministre de la Culture, et l’Ambassadrice
Mme Huitfeldt, ministre de la Culture, et l'Ambassadrice

Mme Huitfeldt, ministre de la Culture, et l’Ambassadrice

Mme Seip et l’Ambassadrice
Mme Seip et l'Ambassadrice

Mme Seip et l’Ambassadrice

Mme Elisabeth Seip, Secrétaire générale de l’Association pour la préservation des monuments historiques
Mme Elisabeth Seip, Secrétaire générale de l'Association pour la préservation des monuments historiques

Mme Elisabeth Seip, Secrétaire générale de l’Association pour la préservation des monuments historiques


Frankrikes residens ligger i Drammensveien 80. Med utsyn mot syd ligger den tilbaketrukket i en park som dekker et 3 500 m² stort område, ut mot Frognerkilen innerst i Oslofjorden ved Bygdøy.


Bygget ble reist mellom 1910 og 1912 av arkitekt Hans Backer Fürst for handelsmann og generalkonsul for Østerrike-Ungarn Peter Arnoldus Petersen. Den franske stat overtok bygget 27. januar 1932 fra Det norske Medicinske Selskab, som hadde vært dets eier siden 1927.


For en titt inn i Frankrikes residens, klikk på lenken:

PDF - 1.2 Mo
La Résidence de France, témoin privilégié de l’amitié entre la France et la Norvège

publisert den 23 mai 2012

For mer informasjon

Facebook Twitter Google+ Storify Youtube Dailymotion Flickr RSS